Ærgerligt, men nødvendigt.

OBS
Udviklingsseminaret og generalforsamlingen 2020 d. 6. - 7. november 2020 i Nymindegablejren aflyses som følge af udviklingen af COVID-19 smitten, herunder restriktioner i adgangen til forsvarets etablissementer. Meddelelse herom er sendt til kontaktadresserne for medlemmerne.

Bestyrelsen vil lægge kræfterne i at gennemføre Udviklingsseminar 2021-I, generalforsamling 2020 og generalforsamling 2021, der er planlagt gennemført d. 12. – 13. marts 2021 på Antvorskov Kaserne i Slagelse. Nærmere herom vil tilgå, når vi kommer ind i det nye år, men I kan allerede nu med fordel reservere datoerne.

Selv om restriktioner til undgåelse af smittefare nu har været implementeret i over 7 måneder, er der alligevel sket en markant ændring på museumsområdet, idet det midlertidige kørselsforbud for forsvarets militære veterankøretøjer blev ophævet i august måned under visse begrænsninger. Bestyrelsen har vurderet, at dette vil have indflydelse på de kørende foreningers virke og vil derfor afholde et møde med Formanden for Materieludvalget, Hærkommandoen og de kørende foreninger samt dele af bestyrelsen for at drøfte de nye retningslinjer. Mødet planlægges afholdt d. 6. november 2020 i Fredericia-området.

De kørende foreninger vil snarest få indbydelse til og yderligere informationer om mødet.

Jeg håber, at I kan holde gang i nogle aktiviteter hen over vinteråret således, at I på trods af restriktioner kan tilbyde jeres medlemmer noget af det, der gør jeres foreninger til stærke fællesskaber.


Mvh.
Henrik Sommer
Bestyrelsesformand
Danske Hærhistoriske Museer

Joomla templates by a4joomla