Medlemmer

A: Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum Aalborg Kaserners Veteran Panser- og Køretøjsforening B: Besættelsestidshistorisk Selskab for Thy og Vester Hanherred Bornholmske Dragoner Bornholms Forsvarsmuseum D: Danske Livregiments Mindestue Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening Danske Militæruniformer Gennem Tiden E: Egholm Museum
Ejbybunkeren / Oplevelsescenter Vestvolden Esbjerg i Atlantvolden F: Fanø i Atlantvolden FN Museet Fyns Militærhistoriske Samling G: Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening Garderhøjfortet Gillelejegruppen H: Historiecenter Dybbøl Banke Historiske Samling og Arkiv Himmerland
Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, Artillerimuseumsforening Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Samling I: Informationscenteret for Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948
Ingeniørregimentets Historiske Samling J: Jydske Dragonregiments Historiske Samling Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening K: Kastellets Venner & Historisk Samling Koldkrigsmuseum Stevnsfort L: Langelandsfortet Livgardens Historiske Samling M: Militærkøretøjs Klubben Militærpolitiets Historiske Samling O: Odense Bunkermuseum P: Panzermuseum East Prinsens Livregiments Mindelokaler R: Rindsholm Kro S: Silkeborg Bunkermuseum Slesviske Fodregiments Soldaterforenings Militærhistoriske Samling Støtteselskabet for Den Militær-Medicinske Samling
T: Tarp Bunkermuseum Telegrafregimentets Historiske Samling TFCV Beredskab
V: Varde Museum - Artillerimuseet Vordingborg Garnisons Historiske Køretøjssamling Z: Zeppelin- & Garnisionsmuseum Tønder
DHM med tekst 500

Joomla templates by a4joomla