Publikationer
(Overstreget tekst tilgår senere - er der noget du mangler, så send en forespørgsel til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 

Bestyrelsen:
DHM - Forretningsorden
DHM - Mål Vision og Strategi
DHM - Vedtægter
DHM - Referater fra Generalforsamlinger
DHM - Referater fra Bestyrelsesmøder
DHM - Besøgstalsregistrering
DHM - Pressemeddelser
DHM - Udlån
DHM - Nyhedsbrev udlån materiel
DHM bestyrelsens arbejdsprogram 2018/2021
DHM Procedure for optagelse af medlemmer
DHM Ansøgningsskema medlemskab  

 
Udviklingsseminar - diverse indlæg:
Udviklingsseminar - november 2018
Udvikllingsseminar - november 2017
Udviklingsseminar - november 2016
Generalforsamling 2015
Stormøde - November 2014
 

Materiel Udvalget:
Kommissorium for Hærens Museumskommissions Materieludvalg
Mat.-udvalget / Uddannelse af pers. til at føre panserede museumskøretøjer
Org. Diagram Hærens Museumskommission Materieludvalg
 

Vejledninger:
Arrangement Vejledning 2014
Adfærdskodeks 2015
Adfærdskodeks 2015 - Tillæg
DHM Policy for sponsor- og fundraising-aktiviteter
Fondsansøgninger Vejledning vedrørende syn af køretøjer for medlemmer af DHM Vejledning vedrørende SAP-registrering af køretøjer og materiel for medlemmer af DHM Vejledning for traditionsbærende foreninger Vejledning i forsikringsmæssige forhold Varig Funktionsudygtiggørelse af våben - Museer Uddannelse / Omskolinger: Instruktører på museumskøretøjer Uddannelse på pansrede køretøjer ved Danske Hærhistoriske Museer Uddannelsesplaner Kører og Vognkommandører museumskøretøjer
Uddannelse på militære køretøjer ved Danske Hærhistoriske Museer ver 3 HRN 137-007 HMMWV Betjeningsforskrift HRN 737-007 HMMWV Eftersyn HRN 737-010 EAGLE 1 Eftersyn
Synsprocedure M41-UDD Bilag 2 Instruktører uddannelse på pansrede køretøjer Bilag 3 Uddannelse som KØMUS og VKMDUS på Leopard 1A5 Bilag 4 FAG HRU 301 A KØR VKMD PAN PMV M113 A1 reduceret Bilag 5 Fagplan udd. KØ og VKMD på KVG M 24 - jpc apr 2017 Bilag 6 Køreuddannelse Pansret Spejdervogn M95 EAGLE 1 og PERSVGTTERR4X4HMMWVOPKLBESKT Bilag 7 FAGPALN Kører og Vognkommandør M10 panserjager Samarbejdsaftaler: Samarbejdsaftale Hærstaben & DHM Samarbejdsaftale Forsvarets Meterieltjeneste & DHM
DHM med tekst 500

Joomla templates by a4joomla