Året der gik hos Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening – 2021.

Af: Flemming Vang – formand

Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening (JDRVP) er en forening stiftet i 2004, som den første af sin art i Danmark. Foreningens formål er at opbygge, vedligeholde og bevare et repræsentativt udsnit af de køretøjer, som har været i brug ved Jydske Dragonregiment efter 2. verdenskrig.

Efter at en række af kamptropperegimenter er blevet nedlagt og lagt ind under Jydske Dragonregiment, har også køretøjer, som har været i brug ved disse, indgået i foreningens samling. Foreningen har p.t. 15 aktive køretøjer samt 5 renoveringsprojekter og har ca. 100 medlemmer.
Foreningen holder til i Holstebro Øvelsesterræn på adressen Hestbjergvej 34, Holstebro, hvor der arbejdes hver den 1. og 3. lørdag i måneden – og hvor alle er velkomne til at besigtige samlingen.
Udover at bevare køretøjerne, er det selvfølgelig også foreningens formål at fremvise disse, såvel på foreningens hjemsted som under diverse arrangementer, både militære og civile.


Som vel alle andre foreninger og samlinger, har også JDRVP i 2021 været ramt af restriktioner som følge af COVID-19. Det er dog lykkedes at holde de aktive køretøjer i en fornuftig, køreklar stand ved at gennemføre de sædvanlige ”skruedage” i stort set alle årets måneder, ligesom det også har været muligt i begrænset omfang at arbejde på renoveringsprojekterne.
Det er desuden lykkedes at deltage i nogle få arrangementer såsom Åbent Hus ved vores regiment med de aktive køretøjer, Transportmessen i Herning med bjærgningsvogn M/578 samt med vores Eagle-1 i veteranbiltræffet ”Ringkøbingløbet”. Vi har desuden løbende – hvor COVID-19 tillod dette – haft besøg af mindre grupper på vores garageområde. Det er selvfølgelig håbet, at 2022 giver mange flere muligheder for at deltage i arrangementer og vise vort materiel frem.