af: Claus D. A. Skaarenborg, bestyrelsesmedlem

Fyns Militærhistoriske Museum har i nyrenoverede lokaler siden 2020 formidlet lokal historie for de besøgende i en særudstilling om besættelsestiden med unikke artefakter, der blandt andet fortæller om lokale fynske begivenheder under krigen. Udstillingen blev skabt i samarbejde med private samlere og historikere fra Syddansk Universitet, da museets egen samling på dette tidspunkt var pakket ned i depot.

Inden at særudstillingen kunne åbnes har en lille gruppe frivillige to gange om ugen i over et år knoklet for at gøre en del af det gamle stabshovedkvarter på den tidligere Odense Kaserne på Sdr. Boulevard klar til at huse et museum. Det gamle stabshovedkvarter på Odense Kaserne blev ledigt og overladt til kommunen, da totalforsvarsregionen for alle hjemmeværnsdistrikter på Fyn, Syd- og Sønderjylland blev nedlagt og flyttet til kasernen i Skive.

Siden 2017 har museets egen samling og udstilling været pakket ned i kasser, da vi ikke længere kunne være i de tidligere lokaler på Dannebrogsgade centralt i Odense. Siden museet overtog bygningen på Sdr. Boulevard i 2018, er der blevet arbejdet på at renovere de gamle lokaler på den tidligere Odense Kaserne.

Fyns Militærhistoriske Museum 9. april 2022

Vores frivillige fra museet har knoklet med de arbejdsopgaver, der kan udføres af frivillige i et renoveringsprojekt, der selvfølgelig også har krævet professionelle håndværkere. Renoveringen har kostet to millioner kroner – blot for at få den første af de fire etager sat i stand. Pengene fik museet fra finanslovsaftalen for 2019. For at vi kan istandsætte de yderligere etager, skal vi have etableret en elevator, hvor vi arbejder hårdt på at finde finansiering gennem blandt andet private fonde, som skal være med til at løfte museet yderligere op etage for etage, så vi kan fortælle regimentshistorie, militærhistorie, besættelseshistorie og historien om hjemmeværnet. Vi tilbyder historieformidling til byens skoler. Vi har blandt fået bygget en biograf / skolestue med moderne undervisningsudstyr. Museet har ligeledes fået opbygget et bibliotek, hvor frivillige har lagt mange timer i at registrere bøger, aviser og andre dokumenter.

Panserjæger M10 foran Fyn Militærhistoriske Museum

Vi har været så heldige, at vi i 2016 kunne låne en panserjager M10 af Forsvaret. Panserjægeren er opstillet foran museet og er nu et af museets vartegn. Vi har efterfølgende modtaget en Centurion kampvogn, som er ved at blive renoveret af vores kampvognsgruppe, samt en PMV M113, der ligeledes skal renoveres. Begge køretøjer står ligeledes ved museet.

Det er planen at vi i 2023 vil åbne udstillingen ”Fynsk militær gennem 400 år”, hvor det er vore egne artefakter, der vil indgå i udstillingen og formidlingen af den fynske militære historie gennem 400 år. Det fynske Livregiment eksisterede fra 1614 til 1991.

Museet har en unik mulighed for at skabe denne udstilling på det sted, hvor Odenses garnison havde til huse i over 100 år og hvor Fynske Livregiments Historiske Samling (HISAM) blev etableret i 1983 af Kaptajn O.V. Pedersen, som et regimentsmuseum i loftslokaler på Odense Kaserne på Sdr. Boulevard.

Udstillingen vil primært tage udgangspunkt i Fynske Livregiments historie og Odense som garnisonsby, samt forsvaret på Fyn gennem 400 år. Desuden vil kampene den 9. april 1940 samt den tyske besættelse have en central rolle i udstillingen. Under besættelsen blev alle de jyske regimenter, efter tysk ordre flyttet til Fyn, hvor vi har historier fra alle berørte byer.

Udstillingen vil blive etableret i stueetagen i den del af museet, der er blevet renoveret og har fået installeret montre til formålet. Vi vil fortælle den fynske militærhistorie i vore historiske lokaler.

Museet vil gennem de genstande og vidnesbyrd, som museet råder over, præsentere personlige historier om de mennesker, der har været involveret i de begivenheder, som militæret på Fyn har deltaget i.  

En af vores nyeste aktiviteter fra Fyns Militærhistoriske Museum er, at man kan opleve Odenses krigshistorie på cykel eller som gåtur. Hvor det bliver muligt at tage på en spændende rundvisning og tilbringe et par timer med besøg på steder med relation til besættelsestidens historie i Odense og omegn.

Aktiviteten er for alle interesserede. Og den kan med fordel anvendes af undervisere i skolerne.

Fyns Militærhistoriske Museums nye undervisningsværktøj betjenes via en telefon eller tablet.

Vi har lavet 4 spændende cykelture og 1 gåtur i Odense og nærmeste opland som kan anvendes som et nyt og alternativt supplement til undervisningen om besættelsen og modstandskampen og som vi tilbyder skolerne.

Turene er lavet, så man som underviser kan tage sine elever ud i det fri og tilbringe et par timer med besøg på steder med relation til besættelsestidens historie i Odense og omegn. Skulle man være interesseret?  Se yderligere oplysninger på http://milmus-aktiviteter.dk eller send en mail til vores næstformand Anders Skjødt Sørensen på: elmebakken17@gmail.com

Vi arrangerer i løbet af året militærhistoriske foredrag samt forskellige events.  Følg med i nyheder og find oplysninger om museet, vores foredrag og events på vores hjemmeside http:/milmus.dk samt http://fynsmilitærhistoriskemuseum.dk