Bornholmske Dragoner og Støtteforeningen Bornholmske Dragoner

Af Jens P. Christoffersson – formand

Bornholmske Dragoner (BD) er en relativ ung forening af tidligere tjenestegørende personer i Bornholmske Dragoner/LKVGESK ved Bornholms Værn (BV).

Foreningen tager naturligt udspring i underafdelingens etablering i januar 1960, da de første kampvogne M24 Chaffee kom til Bornholm Værn.

Senere, i starten af 1970érne kom afløseren M41 til Bornholm og M24 måtte gå på pension.

I de følgende 30 år var der naturligvis, ligesom andre steder i landet, forskellige hyggelige sammenkomster blandt Dragonerne indtil BV blev nedlagt i 2000.

Efter 2000 var der forskellige sociale sammenkomster og sporadiske forsøg på at etablere en forening, men kom aldrig rigtig i gang under ordnede organisatoriske forhold.

Først i 2015 var der stiftende generalforsamling – og så gik det også lidt hurtigt med etableringen af en god forening, der hurtigt også blev traditionsbærende. Da reglerne for at være traditionsbærende på det tidspunkt var som de var, kunne vi ikke optage personer i foreningen, der ikke havde ”været noget” ved militæret og vi stiftede derfor i september 2017 Støtteforeningen Bornholmske Dragoner (SBD)

Der blev også etableret en mere formel ”skruegruppe” for den M24 der var på Bornholm, hvor det indtil da, mest var et par ildsjæle, der med stor ildhu havde holdt liv i den ”gamle dame”.

Foreningen brugte en del tid på at få renoveret M24 – ved at søge fonde til forskellige projekter og vi kan i dag glæde os over, at vi stadig har en køreklar kampvogn.

Desværre kom der et kørselsforbud på tværs for nogle år siden, efterfulgt af Corona situationen, der desværre satte en kæp i ”bæltet” på en del planlagte aktiviteter.

Hvert år i forbindelse med generalforsamlingen har der også været afholdt en Dragonfest, efter gamle traditioner og dette arrangement trak rigtig mange medlemmer, men har de sidste par år været udskudt grundet Corona situationen.

I 2020 var der lagt op til en 60 års jubilæumsfest, samt en masse aktiviteter for både de ”gamle dragoner”, men også events for de øvrige bornholmere.

Alt dette blev desværre også aflyst, ligesom generalforsamlinger og andre aktiviteter.

Medlemstallet i foreningen har desværre været dalende, da der jo ikke kommer ”nye dragoner” til og med de ændrede forhold i det at være traditionsbærende, er det besluttet, at SBD nu kan overgå til BD og denne beslutning venter kun på at blive vedtaget på en generalforsamling.

Der er også lagt op til at generalforsamlingen skal tage beslutning om at BD overgår som en integreret del af Kastellets Venner Bornholm (KVB) der er støtteforening bag og driver Bornholms Forsvarsmuseum (BF).

I dag er der i forvejen et godt samspil mellem BD og KVB og BF, idet M24 hver sommer udstilles på BF til glæde for de mange lokale og turister der besøger museet.

Skruegruppen fra BD sørger for at den stadig er i køreklar stand.

Bliver det besluttet, at opløse BD, vil ”Dragonånden” fortsat kunne dyrkes i KVB, hvor BD fortsat kan forsamle sig til forskellige traditionelle arrangementer.

BD vil ikke fremstå som en selvstændig forening med egen bestyrelse, men at dette ansvar overtages af KVB.

BD har også et velfungerende samarbejde og erfaringsudveksling med GHRVPK, som begge foreninger har stor glæde af i forhold til både omskolinger og vedligehold af M24.

I det forgangne år havde vi forberedt os rigtig meget på endelig at kunne afholde generalforsamling og Dragonfest i januar 2022 – men ak! – det gik desværre igen i vasken grundet Corona situationen og nu venter vi så på at situationen bedrer sig, så vi kan komme videre.

Skriv et svar