I forbindelse med udgivelsen af Årsskriftet var vi så heldige at Chefen for Hærkommandoen ville give sit besyv med. Her kommer det i sin helhed.

Her ved indgangen til 2023 er det mig en stor glæde igen at komme til orde i Danske Hærmuseers årsskrift, der nu udsendes for anden gang. 

Vi kom i år heldigvis for alvor på den rigtige side af Covid-19 og fik langt om længe – og ikke mindst tiltrængt – normaliseret vores dagligdag igen.

Samtidig udgav Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse (FMI) ved årsskiftet2021/2022 nye revidere bestemmelser for kørsel med de historiske køretøjer.

Med de nye bestemmelser blev det igen muligt inden for Færdselslovens bestemmelser at køre med de historiske bæltekøretøjer på offentlig vej til stor gavn og glæde de køretøjshistoriske foreninger, der dermed igen fik gode muligheder at kunne vise både hjul- og bæltekøretøjer frem i det offentlige rum, uden at skulle rekvirere ”Tung Transport” over kortere afstande til synsgodkendte pansrede køretøjer, der så udmærket selv kan køre.

FMI positive tilgang til at retablere gode rammer for det køretøjshistoriske område er således højt værdsat, og som chef for Hærkommandoen har det været en fornøjelse at se dem udmøntet og udnyttet af jer alle i vores køretøjshistoriske foreninger.

Det kom meget synligt til udtryk under Åben Hede 2022 i Oksbøl, hvor de historiske foreningers uvurderlige støtte igen i år bidrog til en god dag på Heden. Jeg håber på en gentagelse på samme niveau i 2023.

I Hæren er vi både afhængige af og nyder vi godt af alle historiske foreningers og samlingers evne og vilje til at understøtte formidlingen af vores historiske kulturarv både inden for hegnet og uden for hegnet – sommetider også med meget kort varsel, som vi så det, da Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening blev anmodet om at stille et militærhistorisk køretøj, der har indgået i Hærens operative struktur efter 1972, til Forsvarets fejring af Hendes Majestæt Dronningens 50 års regeringsjubilæum på Flådestation Korsør den 29. august i år.

Men om end der naturligt er megen fokus på de køretøjshistoriske foreninger, skal vi altid huske på, at vi også har mange lokale, faste samlinger rundt om i landet, der på fremragende vis bidrager til at fortælle Hærens historie.

Mange har vi på vores garnisoner, for Hæren har altid haft tradition for, at historien primært er forankret ved regimenterne. Men andre museer og samlinger – private og kommunale – fortæller også udvalgte dele af Hærens Historie, og som medlemmer af DHM har de haft mulighed for at låne både køretøjer og materiel af Forsvaret til deres udstillinger.

Fælles for alle er, at de drives af alle I frivillige uden hvis kæmpe indsats, det bare ikke kunne lade sig gøre at formidle Hærens historie så bredt og så godt. 

Igen i år er det mig derfor en stor glæde at kunne takke for den indsats, der er ydet af jer alle i DHM, museer, samlinger og foreninger i 2022.

Med ønsket om et god nytår og et godt og aktivitetsfyldt 2023 til alle.

Gunner Arpe Nielsen