Kære læsere af DHM Årsskrift 2022

Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) er Forsvarets materielansvarlige myndighed og dermed ansvarlig for anskaffelse, drift og bortskaffelse af Forsvarets materiel. Bortskaffelse kan ske ved salg, donation, destruktion eller midlertidig overdragelse af det udfasede materiel. En del af materiellet overdrages derfor til gavn for den historiske formidling, der håndteres af Nationalmuseet og ikke mindst på glimrende vis af alle de mange frivillige militærhistoriske foreninger rundt om i landet.

Foreningerne varetager i et interessefællesskab med Forsvaret en sådan vartning og vedligeholdelse af museumseffekterne, at disse opretholdes præsentable og i den nødvendige sikkerhedsmæssige stand, med henblik på den vigtige formidling af Forsvarets militærhistoriske kulturarv.

De frivillige foreningers aktiviteter udgør en meget stærk formidlingsmæssig platform som bidrager til Forsvarets generelle omdømme samt til en styrket forankring i borgernes bevidsthed. FMI anser derfor den historiske virksomhed som meget væsentlig og prioriterer den på linje med de øvrige opgaver. Det er indtrykket ,at dette forhold også gøres gældende ved Forsvarets øvrige myndigheder.

I det forgangne år udgav FMI en bestemmelse for anvendelse og vedligeholdelse af Forsvarets kørende militærhistoriske køretøjer (FMIBST 051-02), som sætter de nødvendige rammebetingelser for foreningernes virke med dette materiel. Det er hensigten at følge op med en tilsvarende bestemmelse for Forsvarets historiske våben i løbet af første halvår 2023.

Jeg ser frem til i 2023 at kunne gennemføre nogle af de planlagte, men coronaramte, besøg ved de militærhistoriske foreninger med henblik på en yderligere styrkelse af de tætte bånd, der skal bestå mellem FMI og jer frivillige medlemmers helt enestående virke i foreningerne. Chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, forventer også at deltage i nogle af disse besøg for at få den direkte kontakt med foreningerne.

Tak for samarbejdet og jeres indsats i 2022.

I ønskes alle et rigtigt godt nytår

Claus Lundholm Andersen

Flotilleadmiral

Forsvarets Materielinspektør