Hermed en hilsen fra DHM’s formand, Henrik Sommer. Det næste stykke tid vil vi bringe nogle af bidragene fra sidste års Årsskrift, for at “varme op” til dette års udgivelse. Her kan du læse formandens tanker om Årsskriftet og hvorfor det er vigtigt.

Ved læsning af dette tidsskrift kan man kun forbløffes over den bredde og begejstring, der kendetegner de frivillige hærhistoriske foreninger i Danmark. Ikke tidligere har Danske Hærhistoriske Museer lavet en samlet beskrivelse af de mange aktiviteter, der året rundt sker overalt i Danmark for bevarelse, levendegørelse og fortællingen om Danmarks hær og andre landmilitære enheder og myndigheder.

Og det hele drives af frivillige, der for de flestes vedkommende har viet hele eller dele af deres arbejdsliv til forsvaret af Danmark. Men der er også mange frivillige, som har hærhistorien som hobby eller livsinteresse. Alle har det til fælles, at de er stolte over den fortælling, som de er med til at bevare for de nuværende og kommende generationer.

Utallige af foreningerne er afhængige af støtte fra Forsvarets myndigheder ved tildeling af genstande og faglig bistand, og især de kørende foreninger kan kun bringe de historiske køretøjer til live med denne støtte.

Corona-restriktioner har også haft deres påvirkning for livet i foreningerne og ikke mindst den udadvendte virksomhed, som er med til at gøre Hæren synlig i en tid, hvor langt færre byer har garnisoner end for bare en generation siden. En synlighed der kan være med til at hjælpe den nuværende hær ved at styrke interessen for denne blandt borgerne i Danmark. Må dette årsskrift også hjælpe med til det.

Forordet fra Chefen for Hærkommandoen, generalmajor Gunner Arpe Nielsen, glæder mig utrolig meget, da det viser at Hæren påskønner det kolossale frivillige arbejde af de mere end 5.000 frivillige i foreningerne, som I kan læse mere om på de kommende sider.

Dette årsskrift ville ikke eksistere uden bidrag fra de frivillige foreninger. Tak fordi I tog jer tid til at sætte ord på jeres virke og dele jeres oplevelser med læseren.

God læselyst Henrik R. Sommer