Her er link til årsskrift fra foreningen i Slagelse.

Herunder finder du teksten, som GHRVPK leverede sidste år til Danske Hærhistoriske Museers Årsskrift. God læselyst!

Foreningens formål er at indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare militærhistorisk materiel, samt som kørende forening at formidle dets historie herunder specielt bælte, hjul- og hestekøretøjer, samt andre effekter, der har været i brug ved Gardehusarregimentet, Sjællandske Livregiment og Danske Livregiment.

Af John Frandsen.

Vores motto “NIHIL NIMIS MAGNUM – NIHIL NIMIS PARVUM” beskriver bredden i vores arbejde. Disse latinske ord betyder “Intet er for stort – intet er for småt”, hvilket vi frit omsætter til: “Vi arbejder med alt fra feltcykler til kampvogne”.

Vores mål er at bevare fortiden for nutiden! Uden denne er der ingen fremtid!

2021

Her, hvor vi stærkt nærmer os et nyt år, kunne det betale sig at se tilbage på det år, der snart er gået. Det har på mange måder været et lidt specielt år. Godt nok fik vi allerede sidste år (2020) ophævet kørselsforbuddet, men det var på betingelse af, at alle vores køretøjer skulle synes inden, vi kunne køre med dem. Samtidig var der i det meste af året stadig strikse regler for, hvad vi måtte lave af arrangementer p. gr. a. Covid-19. I sagens natur gjorde det arbejdet med at klargøre vores køretøjer noget besværligt, og samtidig gik det lidt trægt med at få foreningen op i gear igen. Netop CIVID-19-restriktionerne gjorde, at mange arrangementer blev aflyst/flyttet, hvilket bevirkede, at vi gik ind i en meget travl sommer med gennemførelse af generalforsamling, Åbent Hus, Interforce-dag, besøg af en stor gruppe medarbejdere fra FMI samtidig med, at vi skulle sikre os, at vi fik synet så mange køretøjer som muligt for at kunne gennemføre de kørende arrangementer, og oven i det hele var der også lige et chefskifte ved GHR.

Vi gjorde det! Vi fik synet både hjul- og bæltekøretøjer, så vi kunne gennemføre vores arrangementer med stor succes. Så der er mange af vores aktive medlemmer, der sagtens kan klappe sig selv på skulderen og være stolte over deres indsats. Også et klap på skulderen til alle dem, der ”bare” betaler deres kontingent, så vi kan købe reservedele ind til de mange køretøjer. Uden jeres støtte ville vi ikke kunne fungere. Tak for det.

Vi er også gået hen og blevet nogle rigtige papirnussere. Vi registrerer kørekort, truckkort, uddannelser, børneattest, søger militære medarbejdernumre ved GHR og meget, meget mere. Det meste af det med baggrund i de krav fra FMI om dokumentation for, at vores medlemmer må benytte forsvarets køretøjer og at de så også er forsikrede af forsvaret, hvis nu noget skulle gå galt. Så det er besværet værd, men ikke ret sjovt.

Selvom vi var lukket ned en pæn del af året, så har vi alligevel haft en del besøgende. Vi har i løbet af året haft omkring 1.670 besøgende. Disse fordeler sig væsentligt omkring vores store arrangementer, så som Åbent Hus: 780 personer, Interforce-dag: 452 personer, FMI-besøg: 155 personer, Domstolen i Næstved: 51 personer, GHR HESK: 30 personer, Nordsjællands Politi:  20 personer, og ellers familiegrupper, så alt i alt må vi konstatere, at der trods Corona osv. har været et pænt besøg ved GHRVPK.

I forbindelse med at formanden for DHM – Henrik Sommer – skulle have et møde med Chefen for Hærkommandoen, blev vi bedt om at lave en liste over aktiviteter, som vi havde deltaget i i 2021. Næstformanden lavede en opgørelse med anslået antal mandetimer, og det er ikke få timer, der er blevet brug. Lavt sat løb det op i over 19.000 mandetimer. Når jeg skriver, at tallet er lavt sat, så bunder det i, at næstformanden kun har angivet de administrative timer til 2.000, hvilket jeg tror, er alt for lavt sat. Hvis vi så oven i denne opgørelse lægger alle de timer, der bliver brugt i løbet af året, så – nej, det tør jeg slet ikke gisne om.

Som et lille kuriosum kan jeg lige nævne følgende. Vi har for kort tid siden fået en opgørelse fra DHM visende alle de køretøjer, der er registreret både i privat regi og i diverse foreninger i DHM. Når man renser optællingen for alle andre køretøjer end dem, der er registeret ved de fem traditionsbærende foreninger, nemlig Oksbøl/Nymindegab, Holstebro, Ålborg, Fredericia og Næstved, så er der ca. 143 køretøjer tilbage, og ud af de 143, er der ca. 77, der er hos os her i Næstved. Jeg lader den lige stå nok engang, – 77 ud af 143 – lidt over 50 %.

Foreningen har ca. 400 medlemmer, og heraf er ca. 100 medlemmer mere eller mindre aktive. Når man så ser på at størstedelen af vores køretøjer er kørende, ja så fortæller det noget om hvilken arbejdsindsats de frivillige i foreninger yder ganske gratis til forsvaret, og dette ene og alene båret af glæden ved at holde køretøjerne i gang, få lov til at køre og vise køretøjerne frem.