Hilsen fra Præsidenten for præsidiet – 2021

Sidste år kom præsident for præsidiet i DHM, Poul Kiærskov, med en hilsen. Her forklarer han også hvad Årsskriftet skal gøre godt for – det fortæller nemlig om alle de gode ting, der sker rundt om i foreningerne.

Med udgivelsen af dette Årsskrift runder Danske Hærhistoriske Museer endnu en vigtig milepæl i udviklingen af organisationen. Vi har før været inde på tanken om et Årsskrift, men først med den direkte opfordring på seneste generalforsamlingen i november 2021, kom der gang i at realisere det.

DHM’s Årsskrift kan ikke laves uden aktive, beskrivende bidrag fra medlemsforeningerne – og dem har vi heldigvis fået mange af. Det fortjener en stor tak til alle dem, der har bidraget. Også en stor tak til de bestyrelsesmedlemmer, der har forestået det samlede redigerings- og opsætningsarbejde. Sidst, men ikke mindst tak for støtten fra Hærkommandoen i forbindelse med trykning og udgivelse af Årsskriftet. Det viser samtidigt, hvilken betydning, Chefen for Hærkommandoen, Generalmajor Gunner Arpe, tillægger DHM’s virke for at bevare og formidle hærens historie på mange væsentlige områder.

Årsskriftet giver et godt indtryk af de mange aktiviteter, der har fundet sted i vores ganske forskellige medlemsforeninger – store som små. Jeg vil derfor gerne sige alle tak for indsatsen og støtten til DHM i 2021. Det har jo været et meget specielt år pga. coronaens svøbe, hvor mange af de aktiviteter, foreningerne gerne ville lave eller drive i fællesskab, af indlysende årsager ikke har kunnet lade sig realisere. Men der har heldigvis alligevel været arbejdet målrettet inden for de givne rammer blandt de mange frivillige i vores foreninger. Det er et helt uundværligt bidrag til at bevare og formidle hærens historie.

Bestyrelsen har også været i arbejdstøjet sammen med både Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Hærkommandoen. Derved har vi formået at få rykket DHM endnu et skridt i den retning, vi gerne vil. Særligt er ophævelsen af kørselsforbuddet et markant område, som på det seneste har ført til de helt nye bestemmelser for vedligeholdelse, drift og brug af vores gamle, historiske køretøjer.

Vi kan alle være godt tilfredse med samarbejdet med de myndigheder, vi både arbejder sammen med, støtter og er afhængige af. Det kommer til udtryk i dette første Årsskrift. Tak til alle de direkte involverede i årets fremdrift.

Poul Kiærskov

Skriv et svar