Velkommen til Danske Hærhistoriske Museer (DHM)

"Eftersom vores webhotel (One.com) har valgt at fjerne endeældre PHP software programmer, er vi desværre blevet påtvunget at slette den gamle hjemmeside - og erstatte den med en ny hjemmeside. I første omgang bliver den erstattet med en midlertidig hjemmeside, eftersom der er nedsat en arbejdsgruppe med hanblik på at skabe en ny hjemmeside. Derfor vil du opleve denne side som mangelfuld - håber på din forståelse."
Danske Hærhistoriske Museer er en interesseorganisation bestående af foreninger, myndigheder, institutioner og virksomheder, der arbejder for at fremme bevarelse af den danske hærs historie. Gennem fortællingen om den danske hær skabes forståelse for Hærens udvikling og tradition og dermed for dens nutid. Vi gør dette ved at organisere det hærhistoriske arbejde, så de mange medlemsorganisationer hver især kan udvikle sig, samarbejde og støtte hinanden. Som interesseorganisation etablerer vi udadtil samarbejde med Forsvaret i almindelighed og Hæren i særdeleshed. Ligeledes samarbejder vi med Statens Forsvarshistoriske Museum, som i lighed med Forsvaret har direkte
indflydelse på DHM’s medlemmers daglig virke. - DHM gennemfører oplysnings- og foredragsvirksomhed, studiekredsarbejde og publikationsvirksomhed.

- DHM understøtter hærhistoriske studier og arbejder, der kan bidrage til dokumentation af Hærens historie ved at støtte kontaktformidling og tilvejebringelse af det økonomiske grundlag herfor.

- DHM støtter hærhistoriske aktiviteter og arrangementer samt søger at tilvejebringe økonomiske grundlag til restaureringsaktiviteter og samlingsopbygninger.
DHM med tekst 500

Joomla templates by a4joomla