Bestyrelsen

 

Kontakt os

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af Danske Hærhistoriske Museer. Bestyrelsen udarbejder årligt en aktionsplan for foreningens arbejde og sørger for opfølgning. Bestyrelsen søger at støtte og hjælpe de enkelte medlemsforeninger. Man faciliterer samarbejde og udveksling mellem foreningerne, laver arrangementer og står for samarbejdet med for eksempel Forsvaret.

Hvert år deltager foreningen i Åben Hede, Forsvarshistorisk Festival på Vestvolden, Kulturnatten i København og andre relevante militærhistoriske arrangementer for uden to årlige udviklingsseminarer for medlemsforeningerne.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der typisk lægges i forbindelse med forårets udviklingsseminar.

Sammensætningen af Bestyrelsen

Her til højre finder du samtlige medlemmer af Danske Hærhistoriske Museers Bestyrelse.

Formand

Brigadegeneral

Torben Dixen-Møller

E-mail

Næstformand

Jes Hebsgaard

E-mail

Kasserer

Poul Leman Nielsen

E-mail

Sekretær

Holger Rix

E-mail

Bestyrelsesmedlem 1

Jens Henning Jensen

Bestyrelsesmedlem 2

Kristine Adler Nissen

Bestyrelsesmedlem 3

John Frandsen

1. Suppleant

Henrik Klitskov Jensen

2. Suppleant

Kim Leerhøj

Præsident

Generalløjtnant

Poul Kiærskou

E-mail

FKO 1

Bjarne Møller

FKO 2

Bo Kjærgaard

Webmaster

Henrik Klitskov Jensen

E-mail

FMI

Tage Byrnak

Gæst

Kristine Bjerno

Send os en besked