Publikationer

 

Bestyrelsen:

DHM - Forretningsorden

DHM - Mål Vision og Strategi

DHM - Vedtægter

DHM - Ansøgning om medlemsskab

DHM - Referater fra Generalforsamlinger

DHM - Referater fra bestyrelsesmøder

DHM - Besøgstalsregistrering

DHM - Udlån

DHM - Nyhedsbrev udlån materiel

 

Ekstraordinær generalforsamling - Onsdag den 24. maj 2017:

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling - 24. maj 2017

 

Generalforsamling - Lørdag den 25. marts 2017:

Indkaldelse til generalforsamling - 25. marts 2017

Program for udviklingsseminar 2017-1 og generalforsamlingen 24. og 25. marts 2017

DHM - Bestyrelsens beretning 2016

DHM - Præsidiets årsberetning 2016

DHM - Bilag 3 - Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Hærhistoriske Museer

DHM - Bilag 4 - Årsregnskab 2016

 

Diverse indlæg ved generalforsamlinger og Stormøder:

Udvikllingsseminar - november 2017

Udviklingsseminar - november 2016

Generalforsamling 2015

Stormøde - November 2014

 

Materiel Udvalget:

Kommissorium for Hærens Museumskommissions Materieludvalg

Mat.-udvalget / Uddannelse af pers. til at føre Leopard 1

Mat.-udvalget / Uddannelse af pers. til at føre panserede museumskøretøjer

Org. Diagram Hærens Museumskommission Materieludvalg

 

Vejledninger:

Arrangement Vejledning 2014

Adfærdskodeks 2015

Adfærdskodeks 2015 - Tillæg

Vejledning vedrørende syn af køretøjer for medlemmer af DHM

Vejledning vedrørende SAP-registrering af køretøjer og materiel for medlemmer af DHM

Vejledning for traditionsbærende foreninger

Vejledning i forsikringsmæssige forhold

Varig Funktionsudygtiggørelse af våben - Museer

 

Uddannelse / Omskolinger:

Instruktører på museumskøretøjer

Uddannelsesplaner Kører og Vognkommandører museumskøretøjer

 

Samarbejdsaftaler:

Samarbejdsaftale Hærstaben & DHM

Samarbejdsaftale Forsvarets Meterieltjeneste & DHM

 

 

Bestyrelsen
Vedtægter
Medlemmer

Copyright © 2017. All Rights Reserved - Danske Hærhistoriske Museer