Bestyrelse

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af Danske Hærhistoriske Museer. Bestyrelsen udarbejder årligt en aktionsplan for foreningens arbejde og sørger for opfølgning. Bestyrelsen søger at støtte og hjælpe de enkelte medlemsforeninger. Man faciliterer samarbejde og udveksling mellem foreningerne, laver arrangementer og står for samarbejdet med for eksempel Forsvaret.

Hvert år deltager foreningen i Åben Hede, Forsvarshistorisk Festival på Vestvolden, Kulturnatten i København og andre relevante militærhistoriske arrangementer for uden to årlige udviklingsseminarer for medlemsforeningerne.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der typisk lægges i forbindelse med forårets udviklingsseminar.